ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩN

Οι συμφύσεις είναι ινώδεις ταινίες που ανευρίσκονται στην κοιλιά συνήθως μετά από προηγηθείσες επεμβάσεις (αντιδραστικός ιστός). Μπορεί να υπάρχουν χωρίς να προκαλούν προβλήματα, αν και σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζουν τη λειτουργία του εντέρου και δημιουργούν χρόνιες ενοχλήσεις. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή πλήρη απόφραξη του εντέρου (ειλεός). Ο αποφρακτικός ειλεός απαιτεί επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση. Η λύση συμφύσεων πραγματοποιείται πλέον λαπαροσκοπικά, δηλαδή μέσω 3-4 μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα διαμέτρου 0,5-1 cm ενώ η κλασσική (ανοικτή) επέμβαση πραγματοποιείται ακόμα από μεγάλο αριθμό χειρουργών που δεν έχουν εκπαιδευθεί στη λαπαροσκόπηση και παραμένει χρήσιμη σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η λαπαροσκοπική τεχνική. Η Ρομποτική Συμφυσιόλυση φαίνεται πως προσφέρει πλεονέκτημα έναντι της λαπαροσκοπικής τεχνικής, διότι προσφέρει μοναδική εικόνα του εσωτερικού της κοιλιάς (στερεοσκοπική τριων διαστάσεων και υψηλής ευκρίνειας) και μεγάλη ευχέρεια κινήσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτά βοηθούν σημαντικά τον χειρουργό να διαφυλάξει το λεπτό έντερο κατά τη συμφυσιόλυση.

Κατά τη λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά για να εκτιμήσει τον βαθμό του προβλήματος. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει την άνω και κάτω κοιλία καθώς και την πύελο ιδίως στις γυναίκες. Στη συνέχεια θα κόψει όλες τις συμφύσεις του εντέρου με το πρόσθιο και πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Σε περίπτωση που το έντερο είναι παγιδευμένο σε κάποιο σημείο μεταξύ συμφύσεων, αυτό θα ελευθερωθεί και θα γίνει προσπάθεια διαφύλαξής του. Μετά το πέρας της συμφυσιόλυσης το έντερο θα ελεγχθεί σε όλο το μήκος του και θα επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας. Τα εργαλεία αφαιρούνται υπό άμεση όραση και στη συνέχεια αφαιρείται και το αέριο από την κοιλιά. Τα τραύματα ράβονται ενδοδερμικά και το δέρμα συμπλησιάζεται στην αρχική του θέση.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com