ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι αιμορροϊδες αποτελούν τμήμα τις φυσιολογικής ανατομίας του κατώτερου παχέος εντέρου (ορθού) το οποίο διαδραματίζει ρόλο στον μηχανισμό της κένωσης και της εγκράτειας. Σε ορισμένους ασθενείς ο μηχανισμός αυτός μεταβάλλεται από συχνούς μικροτραυματισμούς με αποτέλεσμα οι αιμορροϊδες να προπίπτουν και να βγαίνουν προς τα έξω ή ακόμα και να αιμορραγούν. Υπάρχουν πολλές χειρουργικές θεραπείες για τις αιμορροϊδες. Ο Δρ.Σ.Χειρίδης γνωρίζει τις υπάρχουσες τεχνικές (Milligan-Morgan, Rubber Band Logation, Ligasure Ligation, THD, HAL και τις τεχνικές με λέιζερ – HELP και LHP) και επιλέγει την κατάλληλη επέμβαση ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενούς. Οι συνηθέστερες τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι η Απολίνωση των Αιμορροϊδων υπό Υπερηχογραφική Καθοδήγηση (Dearterialization), η Πτύχωση του Βλεννογόνου και η Φωτοπηξία με Laser (LHP).

Κατά την επέμβαση με υπερήχους, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης τοποθετεί ειδικό πρωκτοσκόπιο που έχει στο άκρο του κεφαλή υπερήχων. Με αυτή μπορεί και ανιχνεύει την ακριβή θέση των αρτηριακών κλάδων οι οποίοι απολινώνονται (ράβονται και σφραγίζονται) σε όποιες από τις κλασσικές θέσεις των αιμορροϊδων (1,3,5,7,9,11) υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται κάθετη ραφή από μέσα προς τα έξω με σκοπό την πτύχωση του βλεννογόνου και τελικό αποτέλεσμα να ‘μαζέψουν’ οι προπίπτουσες αιμορροϊδες άμεσα με πολύ καλό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Κατά την αιμορροιδοπλαστική με λέιζερ (LHP), μία πολύ λεπτή δέσμη οπτικών ινών διαμέτρου 2 χιλιοστων εισάγεται εντός του αιμορροϊδικού όζου και προωθείται έως τη βάση του. Διαδοχικά καυτηριάζεται το εσωτερικό του όζου, σφραγίζοντας την αγγείωσης του και δημιουργώντας συνθηκες κατάλληλες για να ξαναμαζεψει ο όζος και να επανέλθει η φυσιολογική ανατομία του ορθοπρωκτικού βλεννογόνου. Μετά την επέμβαση με λέιζερ ο ασθενής νιώθει πολύ καλά για να παρει εξιτήριο, ενώ οι καυτηριασμένοι όζοι εξαφανίζονται εντελώς μεσα στις επόμενες εβδομάδες.

Όταν ξυπνήσετε απο το χειρουργείο των αιμορροίδων, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

Η ραγάδα πρωτικού δακτυλίου είναι μία γραμμοειδής πληγή στον πρωκτό που οφείλεται συνήθως σε τραυματισμό της περιοχής από πολύ σκληρά κόπρανα. Προκαλεί πόνο, έντονο σπασμό των μυών της περιοχής ή/και αίμα στις κενώσεις. Ο πόνος χειροτερεύει τη δυσκοιλιότητα και ο ασθενής μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τόσο ισχυρός που δεν αρκούν τα συντηρητικά μέτρα αντιμετώπισης (υπακτικά, υπόθετα, αλοιφές) και απαιτείται χειρουργική αφαίρεση. Η συνηθέστερη τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι η Εκτομή Ραγάδος με χρήση RFή λέιζερ και η Μερική Πλάγια Σφιγκτηροτομή.

Κατά την επέμβαση ραγάδος, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης τοποθετεί ειδικό πρωκτοσκόπιο για να ελέγξει την περιοχή. Με αυτή μπορεί και ανιχνεύει την ακριβή θέση της ραγάδος και ελέγχει για τυχόν άλλη συνυπάρχουσα παθολογία. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται χειρουργική αφαίρεση της ραγάδος με Laser, RF ή μονοπολική διαθερμία spray. Ανευρίσκεται ο έσω σφιγκτήρας και κόβεται μερικώς ώστε να εξαλειφθεί ο έντονος σπασμός στην περιοχή. Τοποθετείται ειδικός αιμοστατικός σπόγγος και το τραύμα σκεπάζεται με γάζες.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

Το περιεδρικό απόστημα είναι η φλεγμονή της περιοχής γύρω από τον πρωκτό που προκαλεί πόνο και συχνά πυρετό. Το περιεδρικό απόστημα πρέπει να αντιμετωπίζεται γρήγορα με χειρουργική παροχέτευση για να αποφευχθεί η εξάπλωση της φλεγμονής.

Κατά την Διάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού Αποστήματος, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης θα πραγματοποιήσει σταυροειδή τομή πάνω από την αποστηματική κοιλότητα για να παροχετεύει το πύον. Θα διανοιχθούν όλοι οι χώροι που έχουν μολυνθεί (αποστημάτια) και θα γίνει έλεγχος αιμόστασης. Ο χώρος πλένεται με άφθονο φυσιολογικό ορρό. Στο τέλος τοποθετείται ειδική βαζελινούχος γάζα με αντιβίωση και το τραύμα σκεπάζεται με γάζες.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

Η χειρουργικη αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων περιγράφεται από την αρχαιότητα στα εργα του Ιπποκράτη (400πΧ). Το περιεδρικό συρίγγιο είναι παθολογική επικοινωνία του κατώτερου παχέος εντέρου με το δέρμα. Είναι συχνό αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονή της περιοχής γύρω από τον πρωκτό (περιεδρικό απόστημα). Το περιεδρικό συρίγγιο κλείνει δύσκολα και μπορεί εύκολα να υποτροπιάσει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ασθενείς με νόσο Crohn που παρουσιάζουν συρίγγια.

Κατά την Αφαίρεση Περιεδρικού Συριγγίου, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης αρχικά θα καθορίσει  την πορεία του συριγγίου τόσο προεγχειρητικά (μπορεί να χρειαστεί μαγνητική τομογραφία) όσο και διεγχειρητικά με χρήση ειδικών εργαλείων. Όταν καθοριστούν τα έξω (στο δέρμα) και έσω (στον εντερικό αυλό) στόμια ο χειρουργός ξεκινά να παρασκευάζει το συρίγγιο κυκλοτερώς γύρω από τον αυλό του ώστε να συμπεριληφθεί το ενδοθήλιό του (πλήρης αφαίρεση συριγγίου). Εάν το συρίγγιο είναι επιφανειακό το τραύμα αφήνεται ανοικτό και κλείνει κατά δεύτερο σκοπό μετά από λίγες αλλαγές στο ιατρείο. Εάν είναι βαθύτερο και εμπλέκει τους σφιγκτήρες τότε χρησιμοποιείται ειδική περίδεση με ελαστικό υλικό κατά την οποία το συρίγγιο επουλώνεται αργά χωρίς διαταραχή της ανατομίας των μυών (μέθοδος Seton). Η νέα τεχνική FiLaC επιτρέπει τη φωτοπηξία του εσωτερικού τοπυ συριγγίου με οπτική ίνα LASER και επιταχύνει θεαματικά την επούλωση.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

Η διαπυηθείσα κύστη κόκκυγος είναι φλεγμονή της περιοχής του κόκκυγα που προκαλεί πόνο και συχνά συνοδεύεται από εκροή υγρού μέσα από μικρές τρύπες στο δέρμα (συρίγγια). Το απόστημα της κύστης κόκκυγος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται γρήγορα με χειρουργική παροχέτευση και εκτομή της κύστεως για να αποφευχθεί η εξάπλωση της φλεγμονής προς το δέρμα (συρίγγια) ή ακόμα χειρότερα προς το κοκκυγικό οστούν.

Κατά την Εκτομή Κύστης Κόκκυγος με Λέιζερ ή RF, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης ελέγχει πρώτα την πορεία του συριγγίου με χρήση ειδικής μελάνης Blue de methylene. Στη συνέχεια πραγματοποιεί ατρακτοειδή τομή γύρω από την κύστη που περιλαμβάνει όλη τη φλεγμαίνουσα περιοχή. Η κύστη αφαιρείται αναίμακτα με χρήση λέιζερ ή RF επί υγιών ιστών. Ο χώρος πλένεται με άφθονο φυσιολογικό ορρό. Επανελέγχεται η αιμόσταση με μονοπολική διαθερμία spray. Σε μερικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες πραγματοποιείται ημίκλειστη μέθοδοςκατά την οποία καθηλώνονται τα χείλη του τραύματος με πολλαπλές ραφές ώστε να επιταχυνθεί η επούλωση μετά την επέμβαση. Ειδάλλως το τραύμα αφήνεται ανοικτό, τοποθετείται ειδική βαζελινούχος γάζα με αντιβίωση και γίνεται επίδεση με γάζες. Η νέα τεχνική FiLaC επιτρέπει μέσω μικροσκοπικής τομής, τη φωτοπηξία του εσωτερικού της κύστεως με οπτική ίνα LASER και επιταχύνει θεαματικά την επούλωση.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com