ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ & ΟΡΘΟΥ

Σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις του παχέος εντέρου, ο ιατρός σας θα συστήσει κολεκτομή, δηλαδή χειρουργική αφαίρεση τμήματος του παχέος εντέρου. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν καλοήθεις περιπτώσεις όπως λχ υποτροπιάζοντα επεισόδια εκκολπωματίτιδας, ή ύποπτες μάζες του εντέρου. Στην περίπτωση της κακοήθειας η επέμβαση είναι ριζικότερη και συνοδεύεται πάντοτε από λεμφαδενικό καθαρισμό. Η κολεκτομή πραγματοποιείται πλέον λαπαροσκοπικά, δηλαδή μέσω 4-5 μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα διαμέτρου 0,5-1 cm ενώ η κλασσική (ανοικτή) κολεκτομή παραμένει χρήσιμη σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η λαπαροσκοπική τεχνική. Η Ρομποτική Κολεκτομή αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής, πραγματοποιείται με χρήση ρομποτικού συστήματος και προσφέρει καλύτερη απεικόνιση του εγχειρητικού πεδίου (τρισδιάστατη, στερεοσκοπική υψηλής ευκρίνειας) και μεγαλύτερη ευχέρεια διεγχειρητικών χειρισμών (αρθρωτά εργαλεία με επτά βαθμούς ελευθερίας). Ανάλογα με το τμήμα του εντέρου που αφαιρείται η κολεκτομή ονομάζεται δεξιά, αριστερή, σιγμοειδεκτομή, χαμηλή πρόσθια κολεκτομή ή κοιλιοπερινεϊκή. Οι μελέτες δείχνουν μικρότερα ποσοστά μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση με τη χρήση της ρομποτικής τεχνικής, ενώ η δική μας εμπειρία έδειξε ότι η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει ώστε να αποφευχθεί μια κολοστομία (παρα φύση έδρα) σε περιπτώσεις όγκων του κατωτέρου ορθού, όπου το χειρουργείο πρέπει να πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό χώρο, χαμηλά στην πύελο.

Κατά τη λαπαροσκοπική ή ρομποτική κολεκτομή, ο χειρουργός Σ.Κ.Χειρίδης αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά. Στη συνέχεια θα κόψει τυχόν συμφύσεις (αντιδραστικός ιστός στην κοιλιά) γύρω από την πάσχουσα περιοχή του εντέρου. Στις επεμβάσεις εντέρου και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία κακοήθειας τα πλεόν σύγχρονα δεδομένα υπαγορεύουν έλεγχο των αγγείων του εντέρου νωρίς στην επέμβαση (medial-to-lateral approach) χωρίς να γίνουν χειρισμοί στην περιοχή της ύποπτης μάζας (no touch technique). Τα αγγεία αυτά παρασκευάζονται και κόβονται χαμηλά κοντά στην έκφυσή τους ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι λεμφαδένες της περιοχής (λεμφαδενικός καθαρισμός – ολική εκτομή μεσοκόλου). Στη δεξιά και αριστερή κολεκτομή, μετά την απολίνωση των αγγείων του μεσοκόλου, το έντερο αποκολλάται προσεκτικά από το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Στην περίπτωση του ορθού, έχει σημασία να πραγματοποιηθεί σωστά η πλήρης εκτομή μεσοορθού, δηλαδή του περιορθικού λίπους και του συνόλου των περιορθικών λεμφαδένων. Όταν το πάσχον τμήμα ελευθερωθεί τελείως, αφαιρείται από μικρή τομή στην κάτω κοιλία. Μετά τη σύγκλειση του κοιλιακού τοιχώματος, τα τραύματα ράβονται ενδοδερμικά και το δέρμα συμπλησιάζεται στην αρχική του θέση.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com