ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις Αχαλασίας του Οισοφάγου, ο ιατρός σας θα συστήσει Οισοφαγομυοτομή, δηλαδή διατομή των μυϊκών στρωμάτων του οισοφάγου ώστε να ανακουφιστεί ο σπασμός του κατώτερου οισοφάγου (αδυναμία χαλάρωσης = αχαλασία). Η Ρομποτική Μυοτομή Heller αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και πραγματοποιείται μέσω 5 μικρών οπών 0,5-1,5 cm, με χρήση ρομποτικού συστήματος το οποίο διευκολύνει σημαντικά τους εγχειρητικούς χειρισμούς και ιδιαίτερα την ενδοκοιλιακή συρραφή.

Κατά τη Ρομποτική Μυοτομή, ο χειρουργός,  αφού αποκτήσει πρόσβαση στην κοιλιά και διοχετεύσει αέριο (διοξείδιο του άνθρακα) για να δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο εργασίας (πνευμοπεριτόναιο), θα ελέγξει καταρχάς όλη την κοιλιά. Στη συνέχεια θα κινητοποιήσει τον κατώτερο οισοφάγο και τον ανώτερο στόμαχο και θα κόψει με ρομποτικό μονοπολικό εργαλείο μεγάλης ακρίβειας τις ίνες των μυϊκών στρωμάτων του οισοφάγου. Στη συνέχεια θα διαχωρίσει το λιπώδες τμήμα μεταξύ στομάχου και σπληνός με μεγάλη προσοχή διότι στη θέση αυτή υπάρχουν αρκετές φλέβες. Στη ρομποτική τεχνική, η φάση αυτή διεκπεραιώνεται με ασφάλεια είτε με ρομποτικό ψαλίδι υπερήχων, είτε με χρήση αρθρωτής, διπολικής διαθερμίας Vessel Sealer. Έπειτα ο χειρουργός διπλώνει τον στόμαχο μπροστά από τον οισοφάγο (Μερική Θολοπλαστική κατά Dor) δημιουργώντας ένα σφιγκτηριακό αντιπαλινδρομικό μηχανισμό που συντηρεί και τη μυοτομή. Μετά τον τελικό έλεγχο της κοιλίας, τo τραύμα της οπτικής συρράπτεται με ισχυρό ράμμα και το δέρμα συμπλησιάζεται ενδοδερμικά στην αρχική του θέση.

Όταν ξυπνήσετε, μπορεί να αιθάνεστε λίγο ζάλη από τη νάρκωση. Κλείστε τα μάτια και αναπνέετε βαθιά. Θα μεταφερθείτε στην ανάνηψη μέχρι να συνέλθετε τελείως.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com