8-9-2013, ΣΚΧ Κεντρο Γεν. Χειρουργικής

Αφαίρεση μυρμηκίας σε άνδρα 58 ετών με χρήση τεχνολογίας RF που εξασφαλίζει μία γρήγορη επέμβαση χωρίς νυστέρι και χωρίς αιμορραγία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com