8-9-2012 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συχνά ασθενείς που νοσηλεύονται με χρόνιες παθήσεις έχουν ανάγκη τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής, δηλαδή ενός φλεβοκαθετήρα που εισέρχεται κατευθείαν σε μεγάλα αγγεία του σώματος. Αυτοί οι καθετήρες χρησιμοποιούνται είτε για τη χορήγηση φαρμάκων, είτε για μέτρηση ζωτικών παραμέτρων όπως η κεντρική φλεβική πίεση. Η γνώση της ορθής τοποθέτησης των κεντρικών γραμμών (σφαγίτιδας, υποκλειδίου ή μηριαίας φλέβας) είναι απαραίτητη για κάθε χειρουργό από τα πρώτα χρόνια της ειδικότητάς του..

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com