7-8-2013 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διάνοιξη- παροχέτευση περιεδρικού αποστήματος σε νεαρό άνδρα 34 ετών με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής υπέφερε αρκετές εβδομάδες και ανακουφίστηκε αμέσως από την παροχέτευση του αποστήματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com