6-4-2014 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ :

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε ασθενή 85 ετών με βαριά χολοκυστιτιδα. Ο ασθενής παρουσίασε συμπτώματα από 3ημερου μετά από λιπαρό γεύμα (πόνος, διάταση κοιλίας). Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με απόλυτη ασφάλεια. Η εικόνα στο χειρουργείο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να είχε περάσει πολλά παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν (ύδρωπας χοληδόχου κύστεως). Ο ασθενής δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη χειρουργική ομάδα του Σ.Χειρίδη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com