5-7-2013 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τοποθέτηση διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG) σε ασθενή μας 80 ετών μονίμως κατακεκλιμένο με έκπτωση επιπέδου συνείδησης, από βαριά νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε μέσα σε μισή ώρα με ελάχιστα τραυματική μέθοδο, από τους γαστρεντερολόγους μας στο ενδοσκοπικό τμήμα του Ιατρικού Κέντρου. Σήμερα, χάρη στη λαπαροσκόπηση η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με λαπαροσκοπική υποβοήθηση για καθοδήγηση του ενδοσκόπου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com