30-10-2015, Βουκουρέστι

Ο Δρ. Σάββας Χειρίδης Executive Secretary της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής SEERSS, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com