3-2-2013 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Καυτηριασμός κονδυλωμάτων περιγεννητικής περιοχής με RF (ραδιοσυχνότητες) σε δύο γυναίκες 28 και 36 ετών σε συνεργασία με τη γυναικολογική μας ομάδα. Οι ραδιοσυχνότητες αφαιρούν το κονδύλωμα άμεσα και αναίμακτα και εξαχνώνουν το γενεσιουργό αίτιο (ιός HPV). Στη μία ασθενή τα κονδυλώματα ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένα και βρίσκονταν στην περιπρωκτική περιοχή. Παρόλ’ αυτά έγινε πλήρης καθαρισμός και η ασθενής δήλωσε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com