28-4-2013 Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή σε γυναίκα 54 ετών με σοβαρό ύδρωπα χοληδόχου κύστεως. Η γυναίκα είχε ενοχλήσεις από 20ήμερου αλλά τις αγνόησε με αποτέλεσμα να έρθει με προχωρημένη φλεγμονή που έκανε την επέμβαση σημαντικά πιο δύσκολη. Η εμπειρία της ομάδας μας τη βοήθησε στο δύσκολο αυτό πρόβλημα πλήρως λαπαροσκοπικά και η ασθενής απέφυγε τις μεγάλες τομές της ανοικτής χειρουργικής που σχετίζονται με μετεγχειρητικό πόνο, αναπνευστικά προβλήματα, μετεγχειρητικές κήλες και άλλες επιπλοκές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com