21-2-2013 Κέντρο Γεν. Χειρουργικής ΣΚΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

20-2-2012: αφαίρεση πολλαπλών μυρμηκίων με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) σε νεαρό άνδρα που ταλαιπωρείται με συντηρητικές μεθόδους εδώ και δυο χρόνια. Η μεγαλύτερη καταλάμβανε μεγάλο τμήμα του μικρού δακτύλου του αριστερού ποδιού. Η αφαίρεση έγινε με τοπική αναισθησία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com