18-4-2013 Αθήνα

Συνέντευξη χειρουργού Σ Χειρίδη και γυναικολόγου Π Χειρίδη στο Κανάλι 9 για τη Ρομποτική Χειρουργική.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com