13-7-2013, Πικερμι, Αττική

Οι εργασίες στο Πειραματικό της ΕΛΠΕΝ ολοκληρώνονται με επιτυχία το τελευταίο τρίμηνο Μαιου- Ιουλιου 2013, και η έρευνα στη Χειρουργική του Σ.Διαβήτη ΙΙ που ξεκίνησε ο Σ.Χειρίδης εκεί από τα τέλη του 2011 στα πλαίσια της Διδακτορικής του Διατριβής, φαίνεται ότι αρχίζει να δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com