13-5-2013 Ιατρικό Κέντρο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Καρκίνος μαστού σε γυναίκα 67 ετών που το ανακάλυψε με την αυτοψηλάφηση δυο μήνες πριν τον ετήσιο μαστογραφικό της έλεγχο. Ο όγκος διαμέτρου 1,2 εκατοστά βρισκόταν στη 10η ώρα του αριστερού μαστού (έσω και άνω τεταρτημόριο) και χωρίς να είναι ιδιαίτερα σκληρής υφής, ήταν ύποπτος από την πρώτη στιγμή. Αφαιρέθηκε σήμερα στο Ιατρικό Περιστερίου από την ομάδα μας με ευρεία ογκεκτομή και επιβεβαίωση των ορίων με ταχεία βιοψία. Στη συνέχεια με χρήση ραδιοφαρμάκου εντοπίστηκε ο πρώτος λεμφαδένας που συναντούν τα κύτταρα αυτά από τον μαστό (Λεμφαδένας Φρουρός) και αφαιρέθηκε μαζί με μερικούς ακόμα γειτονικούς λεμφαδένες της μασχάλης. Η γυναίκα αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο και δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Στη διάρκεια της επέμβασης με βοήθησε και πάλι σημαντικά η χρήση των μεγεθυντικών φακών με φωτεινή πηγή καθώς και η διπολική διαθερμία. Επίσης πολύ χρήσιμα είναι τα μικρά μεταλλικά κλιπς που όχι μόνο απολινώνουν με ασφάλεια τα χολαγγεία της περιοχής, αλλά επίσης αποτελούν σήμανση για περαιτέρω αγωγή με ακτινοθεραπεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com