2001

Αναγνώριση πτυχίου στην Ελλάδα (ΔΙΚΑΤΣΑ)

2000

Πτυχίο Ιατρικής

1994 – 2000

3η Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Καρόλου, Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας

Βοηθός Τμήματος Ανατομίας επί 5 χρόνια/ Συγγραφέας Εγχειριδίου Νεκροψιών για τους φοιτητές
Βοηθός Τμήματος Νευροφυσιολογίας για 2 χρόνια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com