Οκτώβριος 2009

Εκπροσωπώντας την κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Διευθ:ΚΜ Κωνσταντινίδης), ο Σ.Χειρίδης συμμετείχε ως ομιλητής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής CRSA στο Σικάγο, ΗΠΑ (1st Clinical Robotic Surgery Association (CRSA) Meeting, Chicago, IL, USA; 10/2009). Εισηγήσεις:

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Davinci Splenectomy for a rare splenic pseudocyst elevating Ca 19-9. A Case Report (Video Presentation).

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Robotic Neurinoma Excision With Concurrent Use Of Laparoscopic Neurostimulation To Protect Nervous Roots In The Vicinity Of The Tumor. A Case Report (Video Presdentation)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com