2012

Υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

2010

Απόκτηση τίτλου “MSc” (Master of Science)

2007 – 2010

Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Υπουργική απόφαση 4165/Β7).

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Δρ.Τσιγκρής – Δρ.Νικητέας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com