Ιούνιος 2008, Στοκχόλμη

Εκπροσωπώντας την κλινική Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Διευθ:ΚΜ Κωνσταντινίδης), ο Σ.Χειρίδης συμμετείχε ως ομιλητής στο 16ο διεθνές συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής EAES. Εισηγήσεις:

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Robotically-assisted gastric tumor excision (Video Presentation). 16th International Congress of the EAES, Stockholm, Sweden; 06/2008

Savas Hirides, Konstantinos Konstantinidis: Laparoscopic colectomy for cancer. Presentation of 276 patients.. 16th EAES Conference, Stockholm, Sweden; 06/2008

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΕΑ & ΒΙΝΤΕΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψαρών 10, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

hiridis.s@gmail.com